സന്യാസിയെ കല്ലെറിയരുത്‌

The articles witten by devotees of SreeNarayanaGurudevan.

സന്യാസിയെ കല്ലെറിയരുത്‌

Postby gopu » Mon Apr 23, 2012 1:14 pm

സന്യാസിയെ കല്ലെറിയരുത്‌
==========================
ഒരികല്‍നാണു പള്ളികൂടത്തില്‍നിന്ന്‍സഹപാഠികളോടുകൂടി മടങ്ങിപോകുമ്പോള്‍വഴിയില്‍വെച്ചു ഒരു സന്യാസിയെ കണ്ടുമുട്ടി. അദേഹത്തിന്റെ വേഷത്തില്‍കുട്ടികള്‍ക്ക് പുതുമ തോന്നുകയും അവരില്‍ചിലര്‍സന്യാസിയെ കല്ലെറിയുകയും ചെയ്തു. നാണു അത് കണ്ടു സഹികാതെ, എന്നാല്‍അധര്‍മം പ്രവര്‍ത്തിച്ചവരെ ശാസിക്കന്നോ തടുക്കണോ ശേഷി ഇല്ലാതെ പോട്ടികരയുകയണ്ണ്‍ചെയ്തത്. സന്യാസി ഇതുകണ്ട് കുട്ടിയുടെ അടുത്ത്‌ചെന്ന്‍അവനെ തോളില്‍എടുത്ത് വിട്ടില്‍കൊണ്ടുചെന്നാക്കി.
ഗുരുവിന്‍റെ ചരിത്രം – ഡോ.കെ.സുഗതന്‍
Thanks
Gopu

[email protected]

"ഇല്ല ജാതിയിലൊന്നുണ്ടോ, വല്ലതും ഭേദമോര്‍ക്കുകില്‍, ചൊല്ലേറും വ്യക്തിഭാഗത്തി-, ലല്ലോ ഭേദമിരുന്നിടൂ."
--------- ശ്രീനാരായണഗുരു---------


Malayalam Fun|SreeNarayanaGuru|AMIE Study
User avatar
gopu
Site Advisor
 
Posts: 686
Joined: Thu Oct 23, 2008 2:50 pm
Location: Cyberjaya,Malasyia

Return to ARTICLES ABOUT SREENARAYANAGURU

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests

cron
./cache/ is NOT writable.