എല്ലാവര്ക്കും എന്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ഗുരുജയന്തി ആശംസകള്‍...!

Read and Post All general Topics Here

എല്ലാവര്ക്കും എന്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ഗുരുജയന്തി ആശംസകള്‍...!

Postby gopu » Sun Aug 30, 2015 10:40 am

എല്ലാവര്ക്കും എന്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ഗുരുജയന്തി ആശംസകള്‍...!
Thanks
Gopu

[email protected]

"ഇല്ല ജാതിയിലൊന്നുണ്ടോ, വല്ലതും ഭേദമോര്‍ക്കുകില്‍, ചൊല്ലേറും വ്യക്തിഭാഗത്തി-, ലല്ലോ ഭേദമിരുന്നിടൂ."
--------- ശ്രീനാരായണഗുരു---------


Malayalam Fun|SreeNarayanaGuru|AMIE Study
User avatar
gopu
Site Advisor
 
Posts: 686
Joined: Thu Oct 23, 2008 2:50 pm
Location: Cyberjaya,Malasyia

Return to Post your General Questions, Queries and information here

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests

cron
./cache/ is NOT writable.